คุณต้องทำอย่างไร? เมื่อรถเกิดความร้อนสูง (โอเวอร์ฮีท)

อาการของรถที่เกิดปัญหาความร้อนสูง 

1.เข็มความร้อนทะยานไปจนติดขีดแดง 

2.มีไอน้ำเหมือนกับไอเดือดของข้าวที่กำลังเดือด รอดออกมาจากฝากระโปรงรถ

 

การแก้ปัญหา

1.เปิดไฟเลี้ยวเพื่อนำรถเข้าชิดข้างทาง

2.เมื่อรถจอดข้างทางเรียบร้อยแล้วให้เปิดไฟฉุกเฉิน

3.อย่าดับเครื่องยนต์ ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานอยู่

4.เปิดฝากระโปรงรถขึ้นแต่ ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำโดยเด็ดขาด

5.นั่งรอให้เครื่องเย็นลงประมาณ 20-30 นาที

6.จากนั้นจังนำผ้าที่มีความหนาพอสมควรครอบบริเวณฝาหม้อน้ำ โดยให้พื้นที่ผ้าครอบคลุมเป็นวงกว้าง

 เพื่อป้องกันแรงดันที่มีน้ำร้อนพุ่งออกมาถูกมือหรือใบหน้า ในขณะที่เปิดฝาหม้อน้ำ

7.ค่อย ๆ บิดฝาหม้อน้ำให้คลายออก เพื่อตรวจสอบว่ามีแรงดันพุ่งออกมาแรงมากน้อยแค่ไหน 

  ถ้าแรงดันไม่มากก็บิดฝาหม้อน้ำให้สุด ถ้าแรงดันมากให้บิดครั้งละน้อย ๆ ค่อย ๆ ให้แรงดันระบายออก 

  จนรู้สึกว่าไม่มีแรงดันแล้ว จึงเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเติมน้ำให้เต็ม

8.ปิดฝาหม้อน้ำให้สนิท โดยตรวจสอบอีกครั้งก่อนขับรถออกไป 

9.ขณะขับรถควรตรวจสอบเกย์ความร้อนว่ายังทะยานขึ้นสูงอยู่หรือไม่ หากยังทะยานขึ้นสูงให้พยายามหาอู่เพื่อเข้าซ่อมโดยด่วน

Visitors: 352,137