การบริการขนส่ง

โฉมใหม่! มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสติ๊กเกอร์ข้างรถและเปลี่ยนรถขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมากขึ้น

โดยยังมีบริการรถขนส่งสินค้าฟรีถึงร้านเช่นเดิม ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเส้นทาง หรือถ้าร้านค้าใดต้องการให้ส่งด่วนทางเราก็มีบริการ

ส่งของให้ถึงขนส่งที่ท่านต้องการจะเลือกใช้บริการ ขอให้ท่านมั่นใจในการบริการของเราที่เน้นหนักในเรื่องของความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา

พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม มารยาทดี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุม

 

Visitors: 387,305