โปรแกรมท่องเที่ยว SWITZERLAND 2561 (2)

กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 – 17 เมษายน 2561 (5 คืน 8วัน)

รายการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – น้าพุเจ็ทโด

เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – กลาเซียร์ 3000

มองเทรอช์ – แทช – เซอร์แมท – เขาแมทเทอร์ฮอร์น

เซอร์แมท – แทซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล

ลูเซิร์น – ซูริค – ชมเมือง – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

Visitors: 387,306