บริษัท ย่งกี่ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2494 โดยมีคุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินการกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอะไหล่ยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ทดแทน

บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นคู่ค้ารายสำคัญกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของแท้  โดยทางบริษัทได้มีสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานมากกว่า 500 รายการ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 


บริษัท ย่งกี่ จำกัด มีความร่วมมือกับคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ มากกว่า 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศ นอกจากที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจภายในประเทศแล้ว ยังได้ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้าอีกด้วย อาทิ ประเทศในตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ แอฟริกาใต้ เป็นต้น โดยได้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่คุณภาพระดับมาตรฐานยี่ห้อ NPN และ NBK นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำ คุณภาพมาตรฐานส่งออกอีกมากมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยอีกด้วย


โดยทั้งยี่ห้อ NPN และ NBK เป็นตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ทดแทนมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยจากการใช้สินค้า และความทนทานที่ยาวนาน

 

นโยบายคุณภาพ 4Q

 


บริษัท ย่งกี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมืออาชีพระดับสากล ภายใต้นโยบายคุณภาพ 4Q (Q-Product, Q-Service, Q-Information, Q-Logistics) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดสำหรับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย โดยทางบริษัทฯมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนสามารถตอบโจทย์แก่ลูกค้าในด้านความหลากหลายของสินค้าได้

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านธุรกิจอะไหล่ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ

ยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อะไหล่ยานยนต์ทดแทนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเหนือกว่าด้วยความหลากหลายของสินค้า การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และส่งสินค้าในเวลาที่ต้องการของลูกค้า

แสวงหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ

สร้างมูลค่าธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายโดยพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศควบคู่กัน

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

"ทุกชิ้นส่วนคือหัวใจแห่งความสำเร็จ"


ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง “สินค้าของเราต้องมีคุณภาพ และมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือก บริการของเราต้องเหนือกว่าคนอื่น และเราต้องเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง..."  ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดย่งกี่ คือ คุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2494

 

Visitors: 387,309