แหนบรถยนต์

ผลิตภัณฑ์แหนบ 

            ทางบริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายแหนบรถยนต์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลักทั้งภายในและต่างประเทศ แบ่งเป็นยี่ห้อชั้นนำและรุ่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างหลากหลาย และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา 'NPN' และ ตรา 'NBK'

โดยมีการแบ่งคุณภาพเป็น 2 ยี่ห้อสินค้า ได้แก่

NPN สินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (Premium Quality)

NBK สินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน (Standard Quality)

 การทำงานของแหนบ

            แหนบ (Leaf spring) ทำงานโดยอาศัยการโค้งงอหรือแอ่นของแผ่นเหล็กสปริงซางโค้งเป็นรูวงรี (semi-ellipse) โดยติดตามแนวยาวกับตัวรถทั้งสองข้างล้อ ล้อละ1ตับ หรือติดขวางกับตัวรถแล้วแต่ผู้ออกแบบ


  • Yongkee_4page-12.png
    แหนบรถยนต์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ตราNPN เป็นแหนบคุณภาพพรีเมี่ยมที่เหนือกว่าท้องตลาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ทดแทนโดยมีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด และการรับรองคุณภาพจากทาง...

  • Yongkee_4page-11.png
    แหนบรถยนต์คุณภาพระดับมาตรฐาน ตราNBKเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ทดแทนโดยมีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานและการรับรองคุณภาพจากทางผู้ผลิต อีกทั้งยังได้รับการยืนยันคุณภาพ ตราสินค้า มอ...
Visitors: 96,199